Eesti English Русский

MTÜ TK & PARTNERID REISIKORRALDAJA ON:

«
»

On alanud grupi komplekteerimine uuele koolitusele Pärnus
"ISIKLIKU ARENGU VÕTI"
 

Koolituse käigus õpime  avastama oma oskusi, väärtusi, võimeid ja kogemusi.  Saame rohkem teada, kuidas end motiveerida, lahendada konflikte ja tulla toime stressiga. Samuti uurime, milliseid rolle täidame ja mida on vaja teha, et olla parem suhtleja ja säilitada positiivne enesehinnang.
 

 
Koolituse kestvus on 30 ak. tundi (= 4 päeva) ja see toimub 
20., 21., 25. ja 26. mail 2021         
Pärnu Hotelli konverentsisaalis Rüütli tn 44. 
Koolituspäevad algavad kell 9.30 ja lõpevad 16.30.

Vaatamata sellele, et 17.maist võivad kõik üldhariduskoolide, ülikoolide ja kutsekoolide õppurid jätkata õppetööd kontaktõppes, ei ole lubatud see täiskasvanute täiendõppes. Lähtuvalt eelpooltoodust oleme sunnitud kahjuks koolituse ära jätma.  
 
  


MTÜ TK & Partnerid põhieesmärgiks on üksikisikute, meeskondade ja organisatsioonide psühholoogiaalase teadlikkuse tõstmine ja nende toetamine inimkeskse ja teadusliku lähenemise kaudu.

Oma põhieesmärgi saavutamiseks viib ühing läbi alljärgnevaid tegevusi:

  • psühholoogilise teadusliku oskusteabe efektiivne rakendamine erinevates eluvaldkondades;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • psühholoogiliste ja sotsioloogiliste uuringute korraldamine ja läbiviimine;
  • noorsootöö;
  • personalivalik, karjääriplaneerimine ja –nõustamine

Oma põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks korraldab ühing:

  • kursusi, õppepäevi, seminare, koolitusi jm
  • Ühing annab välja õppematerjale ja muid põhitegevuse läbiviimiseks vajalikke trükiseid ning avaldab uuringute tulemusi meediaväljaannetes.
  • Ühing teeb koostööd Eesti ja välisriikide kõrgkoolide, teadus- ja meditsiiniasutuste ning muude sellealase tegevusega seotud organisatsioonidega. 


Mittetulundusühingul on oma Nõustamiskeskus Pärnus ja Viljandis ning Koolituskeskus.

Loodetavasti saab kodulehest ja mittetulundusühingust tulevikus mõnus kokkusaamiskoht ning hea kaaslane kõigile neile, kes igapäevaselt püüavad inimesi aidata, mõista, hoolida, tunnustada ja toetada. Olgu need siis psühholoogid, lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, kasvatajad jne.