Eesti English Русский

MTÜ TK & PARTNERID REISIKORRALDAJA ON:

«
»PÄRNUS -
21. märts - 18. aprill 2019

VILJANDIS -
2. -30. mai 2019

  "Kuidas saada heaks suhtlejaks?"

KOOLITUSED PÄRNUS JA VILJANDIS

Hästi laabuv suhtlemine kodus, tööl, sõprade seltsis ja mujal on edu- ja probleemilahendusvõtmeks kui ka psühholoogiliseks heaoluks. Ladusa suhtlemise aluseks on enesekindlus, sõnaosavus ja mitmed sotsiaalsed oskused. Ka konfliktidega puutume mõnikord kokku ning sageli ei oska me neid lahendada. Pereterapeudid on öelnud, et valdav enamik pereprobleemidest algab just suhtlemisprobleemidest. Nüüd on kõigil neil, kes pikemat aega tööturult eemal ning kes kaua pole elukestvas õppes osalenud võimalus oma suhtlemisosklusi täiustada. 

LOE TÄPSEMALT JA REGISTREERU KOOLITUSELE  SIIT!
 


PÄRNUS -
grupi täitumisel

VILJANDIS -
grupi täitumisel
 

 "Kuidas saada unistuste töö?"

KOOLITUSED PÄRNUS JA VILJANDIS

Käesolev aeg esitab töölesoovijatele omad nõudmised. Töötuid lisandub iga päevaga ning töökohtade arv on piiratud. 
Sageli jääb inimestel puudu oskustest ja teadmistest, mida oleks vaja edukaks töölesaamiseks. Koolituse käigus õpime otsima vajalikku infot, uurime vajalikke seadusi, koostame sobivad kandideerimisdokumendid, harjutame suhtlemist ja käitumist töövestlusel ja õpime ennast paremini tundma  


LOE TÄPSEMALT JA REGISTREERU KOOLITUSELE  SIIT!
 


 

 

VÕLANÕUSTAMISE BAASKURSUS
MAIKUUS 2019 PÄRNUS! 

Koolituse eesmärk: valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt sotsiaalkaitseministri määruses toodud nõuetele. Koolituse läbija omandab kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalikud alusteadmised ning praktilised oskused.

Loe lähemalt SIIT!


 

     
 
 
     

MTÜ TK & PARTNERID põhieesmärgiks on üksikisikute, meeskondade ja organisatsioonide psühholoogiaalase teadlikkuse tõstmine ja nende toetamine inimkeskse ja teadusliku lähenemise kaudu.

Oma põhieesmärgi saavutamiseks viib ühing läbi alljärgnevaid tegevusi:

  • psühholoogilise teadusliku oskusteabe efektiivne rakendamine erinevates eluvaldkondades;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • psühholoogiliste ja sotsioloogiliste uuringute korraldamine ja läbiviimine;
  • noorsootöö;
  • personalivalik, karjääriplaneerimine ja –nõustamine

Oma põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks korraldab ühing:

  • kursusi, õppepäevi, seminare, koolitusi jm
  • Ühing annab välja õppematerjale ja muid põhitegevuse läbiviimiseks vajalikke trükiseid ning avaldab uuringute tulemusi meediaväljaannetes.
  • Ühing teeb koostööd Eesti ja välisriikide kõrgkoolide, teadus- ja meditsiiniasutuste ning muude sellealase tegevusega seotud organisatsioonidega. 


Mittetulundusühingul on oma Nõustamiskeskus Pärnus ja Viljandis ning Koolituskeskus.

Loodetavasti saab kodulehest ja mittetulundusühingust tulevikus mõnus kokkusaamiskoht ning hea kaaslane kõigile neile, kes igapäevaselt püüavad inimesi aidata, mõista, hoolida, tunnustada ja toetada. Olgu need siis psühholoogid, lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, kasvatajad jne.